You are currently viewing Sweden helps Kyrgyzstan

Sweden helps Kyrgyzstan

  • Post author:
  • Post category:en
  • Post comments:0 Comments

Julkollekt till förmån för Issyk-centret i Kirgizistan

Aktiviteter vid stranden

Församlingens julkollekt går till Issyk-centrets barnverksamhet i Kirgizistan. Centret leds av jesuitpater Damian Wojciechowski och riktar sig till barn med fysiska, psykiska och sociala svårigheter. Barnen får hjälp oberoende av religiös tillhörighet. Vår församling har även tidigare stöttat pater Damian med kollegor.

In English: This year’s Christmas collection goes to the Issyk Centre in Kyrgyzstan. The centre is led by father Damian Wojciechowski SJ and is aimed at helping children with physical, mental and social difficulties.

Issyk-centrets verksamhet

Katolskt ungdomsläger

Issyk-centret öppnades år 2010 och är ett av få ställen i Kirgizistan som erbjuder ferieprogram till barn oberoende av deras finansiella möjligheter och religiösa tillhörighet. Centrets verksamhet riktar sig på ett särskilt sätt sig till barn med funktionshinder, men har aktiviteter även för andra barn och unga.

Vackert beläget vid Issyk-Kul-sjön erbjuder centret återhämtning för dess besökare. Förutom att tillhandahålla medicinska behandlingar som fysioterapi ges barnen även möjligheter att leka och bada. Inte bara permanent personal utan också volontärer från olika delar av världen arbetar vid centret. De flesta som besöker centret får betala en liten summa pengar, men alla har inte råd och därför är centret beroende av donationer för att upprätthålla verksamheten.

Centret har även blivit en viktig samlingsplats för Kirgizistans unga katoliker och anordnar årligen läger där de kan umgås tillsammans och stärka sin tro. Detta är viktigt för många då Kirgizistan är ett övervägande muslimskt land.

Kirgizistan

Issyk-Kul-sjön

Sedan år 1991 är Kirgizistan en självständig republik i och med frigörelsen från Sovjetunionen. Landets befolkning omfattar ca 6 miljoner människor. De allra flesta är muslimer. Den största kristna gruppen är rysk-ortodoxa, men det finns även andra kristna minoriteter.

Funktionshinder är förenat med stark social stigmatisering i Kirgizistan. Många ser det som ett straff för föräldrarnas synder. Det är inte ovanligt att mannen lämnar frun att ta hand om barnet och bildar en ny familj. Utan försörjning och med ett barn som kräver omvårdnad har dessa kvinnor ingen möjlighet att skaffa sig arbete. Konsekvensen är att dessa barn ofta låses in utan möjlighet till fysisk aktivitet eller annan stimulans. Samhället erbjuder få möjligheter till sjukgymnastik eller annan terapi för dessa barn. Issyk-centrets verksamhet är ur detta perspektiv mycket viktig.

Lämna ditt bidrag i kollekthåven eller direkt till församlingens Katastrofkonto.

Tack för ditt engagemang!

Plusgiro: 479 16 67-1

Swish: 123 105 15 07

Ange: Julkollekt

Leave a Reply