You are currently viewing Pro-live na Issyk-kule

Pro-live na Issyk-kule

  • Post author:
  • Post category:pl
  • Post comments:0 Komentarzy

W naszym ośrodku na Issyk-kulu przeprowadziliśmy tygodniową konferencję pro-life dotyczącą głównie naturalnej regulacji poczęć i ponadczasowej mądrości encykliki Humanae Vitae. Zajęcia prowadziła pora małżeńska z Białorusi, a kilku lekarzy ginekologów prowadziło wykłady on-line. W zajęciach wzięło udział dwadzieścia kilka osób żywo zainteresowanych rozwojem ruchu pro-life w Kirgistanie. Konferencja była także dobrą okazją do ugruntowania współpracy z ruchami obrony życia na Białorusi i w Polsce.

Tradycyjnie mieliśmy 3-dniowe skupienie wiosenne dla młodzieży połączone z wyprawami w góry.

Serdecznie pozdrawiamy z wiosennej Kirgizji – Remigiusz Kalski

Dodaj komentarz